15 februari 2023

Verschijning boek over de beurs

Peter de Waard, journalist en columnist van de Volkskrant, komt vandaag met een publieksboek over de Nederlandse beurs en kapitaalmarkt sinds 1975. Dit is de periode waarin het speelveld ingrijpend is gewijzigd door ontwikkelingen als internationalisering en digitalisering van de beurssector. De titel is ‘Het geheim van Beursplein 5’.

Naast vastlegging van 50 jaar geschiedenis, doet de auteur voor een breed publiek het maatschappelijke belang en de rol van de kapitaalmarkt en de beurs uit de doeken. Dit doet hij op grond van archiefonderzoek en interviews met vele direct betrokkenen. Hij wijst daarbij op zaken die in zijn ogen goed en minder goed gaan. En tenslotte komt hij voor de toekomst van de Nederlandse kapitaalmarkt met verbeteringsvoorstellen.