18 maart 2016

Rente op eeuwenoude obligaties

Rechtsopvolger De Stichting Rijnlanden keert € 714,60 aan rente uit op rentebrieven uit 1638 en 1765 van het hoogheemraadschap Lekdijk Bovendams uit het historisch bezit van de Amsterdamse beurs. De rentebrieven van Lekdijk Bovendams zijn de oudst bekende nog altijd rentegevende obligaties ter wereld en gelden als symbool van de financiële kracht van Nederland en de oorsprong daarvan: de eeuwige strijd tegen het water.

Uitkering rente op Rentebrieven Lekdijk Bovendams 1638 en 1765