1688

Het eerste boek over de aandelenhandel

In 1688 verscheen het boek Confusion de Confusiones (Verwarring der Verwarringen) van de hand van de Portugees-Joodse schrijver Josseph de la Vega, het eerste boek ter wereld dat geheel aan de effectenhandel was gewijd. In het boek dat verscheen naar aanleiding van een korte beurscrash dat jaar nemen we kennis van gesprekken tussen een filosoof, een koopman en een aandeelhouder. Dat De la Vega het reilen en zeilen van de Amsterdamse beurs tot onderwerp nam is niet verwonderlijk. De effectenbeurs in Amsterdam was de eerste ter wereld en Josseph kwam als kind in Amsterdam, toen zijn ouders vluchtten voor de Spaanse inquisitie.

De schrijver achtte de effectenhandel nuttig, maar hij wilde zijn lezers ook zeker waarschuwen voor de gevaren. Dat hij het boek in het Spaans schreef, duidt er mogelijk op dat hij het vooral bedoelde voor zijn Joodse relaties in andere Europese handelssteden. Zijn werk zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat kennis over de effectenhandel zich internationaal kon verspreiden, met misschien wel als meest in het oog springende gevolg dat Londen het Amsterdamse beursmodel overnam. De la Vega schreef dat je voorzichtig moet zijn met het geven van beleggingsadviezen en dat je zowel winsten als verliezen moet incalculeren. Beleggers dienen zowel over geduld als over voldoende geld te beschikken.

Omdat het boek nauwelijks iets aan actualiteit heeft ingeboet, wordt het nog steeds verkocht, gelezen en gewaardeerd. En hoewel het boek zich zeker voor iemand uit de 21e eeuw niet makkelijk laat lezen, rekent de Financial Times Verwarring der Verwarringen nog altijd tot de tien beste boeken die ooit over het beurswezen zijn geschreven.