1920

Een wereldprimeur: koersen via de radio

In 1920 beleefden de Amsterdamse effectenhandelaren met de komst van een radiozender op Beursplein 5 zowel een landelijke primeur als een wereldprimeur. Niet alleen konden ze als eerste in Nederland – en dit ver voordat er in Hilversum een landelijke radio-omroep ontstond – gebruik maken van deze toen zeer revolutionaire communicatietechniek, ze waren ook de eerste handelaren in de wereld die dit konden omdat de Amsterdamse effectenbeurs de eerste was die deze voorziening bood.

Beide primeurs stonden niet op zich. Al van oudsher vervulde de beurs een voortrekkersrol op het gebied van informatieverspreiding en communicatietechniek. Sinds de tijd van de VOC was reeds bekend dat het tijdig beschikken over goede en betrouwbare informatie van essentieel belang was voor handelaren en beleggers. Dit besef werd alleen maar groter toen Nederland in de 18e en 19e eeuw uitgroeide tot financier van het buitenland. Om beleggers op de hoogte te houden van de vele ‘verre’ beleggingen gaf de beurs als eerste een prijscourant uit. Maar dat niet alleen, sinds de 19e eeuw hadden de beursgebouwen ook al hun eigen post- telefoon- en telegraafkantoren.

Heel innovatief was ook het buizenpostsysteem waarmee Beursplein 5 vanaf het begin werd uitgerust. Beursberichten konden met een snelheid van 90 km per uur (!) naar buiten worden verzonden. In 1931 nam de koersverspreiding een enorme vlucht met de start van de Tikkersdienst. Zij publiceerde de laatste koersen op een koersenbord in de grote beurszaal en seinde ze gelijktijdig door naar abonnees in het land. Met de komst van eerst de telex en later de automatisering zijn tikker en koersenbord uit de dagelijkse beurspraktijk verdwenen. Het belang van goede en snelle informatie en geavanceerde technieken is gebleven, en is sinds de introductie van de beeldschermenhandel eigenlijk alleen maar toegenomen.