1888

De oorsprong van clearing

In 1888 openen in Amsterdam en Rotterdam termijnmarkten voor koffie. Volgens goed gebruik in de goederentermijnhandel wordt in beide steden ook meteen een liquidatiekas opgericht. Deze liquidatiekassen zorgen voor een efficiënte en betrouwbare afwikkeling van transacties, in vakkringen beter bekend als clearing. De liquidatiekassen nemen daarbij ook het risico op zich dat een tegenpartij niet betaalt of levert. De praktijk van clearing en het afdekken van het tegenpartijrisico wordt in de loop van de twintigste eeuw overgenomen door de Amsterdamse effectenbeurs en optiebeurs, die daarvoor hun eigen dochterondernemingen oprichten.

In 1959 gaan de liquidatiekassen in Amsterdam en Rotterdam samen in een landelijke organisatie, NLK KAS, die op haar beurt rond de eeuwwisseling nog enige tijd onderdeel uitmaakt van beursorganisatie Euronext. Inmiddels maakt de clearing onderdeel uit van een zelfstandig clearinghuis LCH Clearnet. Het belang van clearing voor de beurshandel is groot en het afdekken van het tegenpartijrisico is zelfs iets waarin het zich onderscheidt van handel die buiten de beurs om plaatsvindt. Niet voor niets speelt bij recente internationale beurzenfusies telkens de discussie of een clearingorganisatie zelfstandig moet zijn of juist deel hoort uit te maken van het beursbedrijf.