1796

De eerste prijscourant

Hoewel eerder lijstjes met prijzen en koersen waren verspreid, beschouwen kenners de sinds 2 augustus 1796 verschijnende Prys-Courant der Effecten van Nicolaas Cotray als eerste echte prijscourant. De courant kwam twee keer per week uit, op dinsdag en op vrijdag. Cotray, drukker, boekhandelaar en uitgever speelde in op de tijdgeest. Lange tijd was de handel in effecten zo kleinschalig dat men het wel afkon zonder officiële koerslijsten; marktpartijen kenden elkaar en vertrouwden elkaar. Maar de handel groeide, er verschenen nieuwe spelers op het toneel en de obligatiehandel raakte in de ban van grote koersschommelingen.

Cotray ontving zijn gegevens van de eerste beursorganisatie in Amsterdam, het Collegie tot Nut des Obligatiehandels. Opgericht in 1789 had het Collegie als voornaamste doel het controleren van noteringen en het verstrekken van betrouwbare koersgegevens. De reguliere uitgave van een prijscourant ondersteunde die doelstelling. Sinds Cotray hebben veel uitgevers en instellingen zich met het verschijnen van de prijscourant beziggehouden. De laatste uitgever was het beursbedrijf Euronext. Sinds 2009 verschijnt de prijscourant van deze rechtsopvolger van het Collegie alleen nog online. Toch heeft Cotray nog steeds een papieren rechtsopvolger. Want ook het Financieele Dagblad voert terug op deze eerste prijscourant. De ondertitel ‘Al het geene tot het financieele eenige betrekking heeft’ – sinds 1796, getuigt daar nog altijd stilletjes van.