1913

Beursplein 5

De Vereniging voor de Effectenhandel was ontevreden over de effectenvloer in de Beurs van Berlage die de handelaren in 1903 in gebruik hadden genomen. Vlakbij de Beurs van Berlage aan het beursplein stond het op de rand van een faillissement verkerende Bible Hotel. Dat was volgens de Vereniging een goede locatie voor een eigen effectenbeurs. Het hotel werd in 1911 gesloopt en al op 22 december 1913 volgde de officiële opening van de Effectenbeurs aan Beursplein 5. Architect Jos. Th. J. Cuypers had eerder naam gemaakt bij het ontwerp van de Nieuwe Sint Bavo-kathedraal in Haarlem. Voor dat gebouw bedacht hij een uitermate solide fundering, een belangrijk aandachtspunt in het drassige Amsterdam waar vorige beursgebouwen ten prooi waren gevallen aan verzakking. In Cuypers’ ontwerp besloeg de beurszaal 1.350 m², twee keer zoveel als de effectenhandelaren in de Beurs van Berlage ter beschikking hadden. Voor de financiering van het gebouw schreef de Vereniging, hoe kon het ook anders, onder haar leden een obligatielening uit van drie miljoen gulden tegen een rente van 4%. De lening werd maar liefst 18 maal overtekend.

Opmerkelijk was de loopbrug die van de Beurs van Berlage naar de Effectenbeurs liep. Deze brug kwam uit in de zogenoemde Openbare Beurs, waar effectenveilingen konden worden gehouden. In de praktijk kwam dit niet vaak voor, maar zo werd voldaan aan de eis van het gemeentebestuur dat de handel openbaar en voor iedereen toegankelijk moest zijn. De laatste dagen van december 1913 werden gebruikt om het publiek kennis te laten maken met het beursgebouw, maar op 2 januari 1914 ging de handel op Beursplein 5 daadwerkelijk van start. Na ruim vijftig jaar ijveren en drie eeuwen ‘inwonen’ bij de goederenhandelaren in de gemeentelijke Koopmansbeurzen was een langgekoesterde wens van de Amsterdamse effectenhandelaren in vervulling gegaan: een eigen beursgebouw als basisvoorwaarde voor een gezonde groei van de effectenhandel.

Vijfentachtig jaar lang was de grote beurszaal op Beursplein 5 het exclusieve domein van de effectenhandelaren. Na fusie met de Optiebeurs en volledige automatisering van de effectenhandel kwam daar in 1998 verandering in. Optiehandelaren namen toen de vloer voor korte tijd over, totdat zij eind 2002 ook definitief overgingen op beeldschermenhandel. Tegenwoordig wordt de vloer verhuurd aan inwonende handelaren, die vanachter computers deelnemen aan de beurshandel.