11 februari 2016

Herziening Code Tabaksblat

De monitoring commissie Van Manen presenteert haar herzieningsvoorstel voor de Code Tabaksblat tijdens de jaarlijkse Beurstrommeldag op Beursplein 5. Belangrijke aanscherpingen betreft het beloningsbeleid en het risicomanagement van bedrijven.

Herziening Code Tabaksblat gepresenteerd tijdens jaarlijkse Beurstrommeldag