Colofon

Een initiatief van
Stichting Capital Amsterdam
Beursplein 5
Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
www.capitalamsterdam.com
info@beursgeschiedenis.nl

 

Beeldverantwoording
Beelden zijn afkomstig uit de collecties van de Stichting Capital Amsterdam en Euronext Amsterdam tenzij hieronder anders vermeld:

1493     Nieuwe Brug/Collectie Rijksmuseum

1493     Warmoesstraat/ Stadsarchief Amsterdam

1602     Aandeelhoudersregister VOC/Nationaal Archief

1602     Dirck van Os/Stedelijk Museum Alkmaar

1609     Nieuwe stadhuis/Collectie Rijksmuseum

1610     Placaet 1610/Stadsarchief Amsterdam

1610     Nieuwe Brug /Stadsarchief Amsterdam

1622     De Beurs over het Rokin/Stadsarchief Amsterdam

1624     Rentebrief Lekdyk Bovendams /NYSE

1624     Dijkdoorbraak/Stichting Atlas van Stolk Rotterdam

1624     Onderhoudsreglement/Nationaal Archief

1634     Anatomische les van dr. Tulp/Collectie Mauritshuis

1634     Persiflage door Jan Brueghel/Frans Hals Museum Haarlem

1688     Confusion de Confusiones /Koninklijke Bibliotheek Den Haag

1688     Invasie van Engeland /Collectie Rijksmuseum

1695     Francisco Lopes Suasso/Collectie Joods Historisch Museum

1774     Oprichtingsakte Eendragt maakt Magt/ Stadsarchief Amsterdam

1782     Hope & Co/Stadsarchief Amsterdam

1782     John Adams/Courtesy Library of Congress

1845     Mercurius Beurs van Rotterdam/Stadsarchief Rotterdam

1845     Mercurius van Hendrick de Keyser/Collectie Rijksmuseum

1888     Beurs van Rotterdam/Stadsarchief Rotterdam

1898     Filmmateriaal Beurs van Rotterdam/Stadsarchief Rotterdam

1905     Haagse effectenbeurs /Haags Gemeentearchief

1905     Effectenhuis Sangers Groningen/Beeldbank Groningen, collectie  C. Hofsteenge

1913     Plattegrond beursvloer/Stadsarchief Amsterdam

1930     Auto te koop/Courtesy Bettmann/Corbis

1983     Tjerk Westerterp/ANP

2003     Organogram VOC/Stadsarchief Amsterdam

 

Disclaimer
Stichting Capital Amsterdam heeft alles in het werk gesteld de copyrights van de gebruikte beelden te vermelden. In het geval van onvermelde copyrights verzoeken wij u contact op te nemen met de Stichting.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Capital Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Capital Amsterdam of bij derden die beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Capital Amsterdam. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Stichting Capital Amsterdam.