Colofon

Een initiatief van
Stichting Capital Amsterdam
Beursplein 5
Postbus 19163
1000 GD Amsterdam
www.capitalamsterdam.com
info@beursgeschiedenis.nl

 

Beeldverantwoording
Beelden zijn afkomstig uit de collecties van de Stichting Capital Amsterdam en Euronext Amsterdam tenzij hieronder anders vermeld:

1493     Nieuwe Brug/Collectie Rijksmuseum
1493     Warmoesstraat/ Stadsarchief Amsterdam
1602     Aandeelhoudersregister VOC/Nationaal Archief
1602     Dirck van Os/Stedelijk Museum Alkmaar
1609     Nieuwe stadhuis/Collectie Rijksmuseum
1610     Placaet 1610/Stadsarchief Amsterdam
1610     Nieuwe Brug /Stadsarchief Amsterdam
1622     De Beurs over het Rokin/Stadsarchief Amsterdam
1624     Rentebrief Lekdyk Bovendams /NYSE
1624     Dijkdoorbraak/Stichting Atlas van Stolk Rotterdam
1624     Onderhoudsreglement/Nationaal Archief
1634     Anatomische les van dr. Tulp/Collectie Mauritshuis
1634     Persiflage door Jan Brueghel/Frans Hals Museum Haarlem
1688     Confusion de Confusiones /Koninklijke Bibliotheek Den Haag
1688     Invasie van Engeland /Collectie Rijksmuseum
1695     Francisco Lopes Suasso/Collectie Joods Historisch Museum
1774     Oprichtingsakte Eendragt maakt Magt/ Stadsarchief Amsterdam
1782     Hope & Co/Stadsarchief Amsterdam
1782     John Adams/Courtesy Library of Congress
1845     Mercurius Beurs van Rotterdam/Stadsarchief Rotterdam
1845     Mercurius van Hendrick de Keyser/Collectie Rijksmuseum
1888     Beurs van Rotterdam/Stadsarchief Rotterdam
1898     Filmmateriaal Beurs van Rotterdam/Stadsarchief Rotterdam
1905     Haagse effectenbeurs /Haags Gemeentearchief
1905     Effectenhuis Sangers Groningen/Beeldbank Groningen, collectie  C. Hofsteenge
1913     Plattegrond beursvloer/Stadsarchief Amsterdam
1930     Auto te koop/Courtesy Bettmann/Corbis
1983     Tjerk Westerterp/ANP
2003     Organogram VOC/Stadsarchief Amsterdam

Disclaimer
Stichting Capital Amsterdam heeft alles in het werk gesteld de copyrights van de gebruikte beelden te vermelden. In het geval van onvermelde copyrights verzoeken wij u contact op te nemen met de Stichting.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Stichting Capital Amsterdam aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het auteursrecht op deze website berust bij Stichting Capital Amsterdam of bij derden die beeldmateriaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Capital Amsterdam. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Stichting Capital Amsterdam.