21 november 2019

Beurstrommeldag 2019

Ook dit jaar zet de Amsterdamse beurs de eeuwenoude traditie van het Beurstrommelen weer voort. Net als in 2018 herdenken trommelende Amsterdamse schoolkinderen hiermee dat een oplettende weesjongen tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Spaanse aanslag op de Beurs van Hendrick de Keyser wist te voorkomen.

Beurstrommeldag 2019