4 maart 2023

40 jaar AEX-index

Tjerk Westerterp, de eerste directeur van de Amsterdamse Optiebeurs, was in 1983 de geestelijk vader van de AEX-index. Het verhaal wil dat hij de opzet van de index 40 jaar geleden tijdens een treinreis tussen Luik en Luxemburg op de achterkant van een sigarendoosje bedacht. Het doel was om er indexopties op te verhandelen en zeker niet om een barometer van de Nederlandse economie te ontwikkelen. Dat de index in de loop van de tijd toch die status kreeg verbaasde zelfs Westerterp.

En in zekere zin geldt die verbazing tegenwoordig nog steeds. Waar de eerste index in 1983 slechts uit dertien Nederlandse bedrijven bestond, geldt voor de huidige vijfentwintig – deels ook buitenlandse – AEX-bedrijven in feite hetzelfde: eigenlijk is deze basis te smal om een goede afspiegeling van de Nederlandse economie te geven. Dat de AEX-index niettemin toch de status van barometer van Nederlandse economie heeft gekregen is tot op de dag van vandaag van grote waarde voor de Amsterdamse beurs en bovendien een grote verdienste van de bedenker ervan: Tjerk Westerterp. Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de AEX-index openden familieleden van Tjerk Westerterp op feestelijke wijze de beurs.